Ἀπομόνωση ἐνώπιον διεθνοῦς κοσμογονίας

Ἡ περιπέτειά μας μὲ τὶς ἐκλογὲς καὶ τοὺς δονκιχωτισμοὺς μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ὁδηγεῖ τὴν χώρα στὴν ἀπομόνωση, ἐνῶ στὴν Εὐρώπη γίνεται κοσμογονία∙ στὸ Μόναχο ἔγινε ἡ διεθνὴς διάσκεψη γιὰ τὴν ἀσφάλεια στὴν γηραιὰ ἤπειρο, καὶ ἐμεῖς εἴμασταν προκλητικὰ ἀπόντες∙ σήμερα στὴν Κωνσταντινούπολη συνεδριάζουν οἱ ὑπουργοὶ Οἰκονομικῶν τῶν Εἴκοσι, μὲ ἕνα ἀπ’ τὰ θέματά τους τὸ ἑλληνικὸ καὶ τὴν διέξοδο ἀπ’ τὴν κρίση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Εὐρωζώνη. Τὸ ἀδιέξοδο τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸν διάλογο μὲ τοὺς ἑταίρους μᾶς ἔχει φέρει σὲ ἄκρως δυσμενῆ θέση διεθνῶς∙ ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς θὰ προεδρεύει στὶς συζητήσεις γιὰ τὰ προβλήματά μας καὶ ἐμεῖς ἀπομένουμε, χωρὶς οὔτε ἕναν φίλο ἢ καὶ ἁπλὸ συμπαραστάτη γιὰ τὴν σαφῆ προάσπιση τῶν θεμάτων μας.