Ἀντιφατικός, δημαγωγικὸς

Ὁ πρωθυπουργὸς ἐμφανίσθηκε ἀντιφατικὸς καὶ δημαγωγικὸς στὶς προγραμματικές τους δηλώσεις, ἀλλὰ μὲ ἀπειλὲς γιὰ ρήξη μὲ τὴν Εὐρωζώνη∙ ἀπέφυγε, ὅμως, τὶς περισσότερες προεκλογικὲς δεσμεύσεις, μὲ ἀντίβαρο τὴν ἐπίδειξη σκληρᾶς στάσεως μὲ τοὺς ἑταίρους μας. Ἐπικαλέσθηκε τὴν λαϊκὴ ψῆφο ὡς διαπραγματευτική του θέση καὶ τὴν ἐξαθλίωση μεγάλων στρωμάτων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ πρόβαλε μεσσιανικὴ ἀποστολὴ γιὰ ἀλλαγὲς στὴν Εὐρώπη, μὲ τὴν ἐπίκληση λαϊκῶν κινητοποιήσεων στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Ἀλλὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος ἦταν ἐξαγγελίες γιὰ τὸ μέλλον, μὲ ἐλάχιστη ἐπαφὴ μὲ τὴν οἰκονομικὴ πραγματικότητα, τὰ δημόσια ἐλλείμματα καὶ τὶς ὑποχρεώσεις σὲ ὁμόλογα∙ οἱ μεγαλοστομίες δὲν ἦταν πολλές, ἀλλὰ στηρίχθηκε μόνο στὶς προεκλογικὲς θέσεις καὶ καθόλου στὶς ἀνάγκες τῆς οἰκονομίας. Ἡ ἐξυπηρέτηση τοῦ χρέους ἀναφέρθηκε στὸ τέλος ὡς σκοπὸς τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τοὺς ἑταίρους, μὲ τὴν ἐπίκληση τῆς γέφυρας, ἀλλὰ καὶ ἐμφανίσθηκε ἀνεκτικὸς πρὸς τὶς ξένες ἐπενδύσεις, ὡς μοχλὸ τῆς ἀναπτύξεως.