Ἐκδίκηση τῶν Ἀμερικανῶν

Ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἀμερικανικὴς πρεσβείας, μὲ τὴν ὁποία ζητοῦσε τὴν ἄμεση ἔναρξη διαπραγματεύσεων τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν τρόϊκα, ἀποτελεῖ ἐξαιρετικὰ σπανίας αὐστηρότητος διπλωματικὴ παρέμβαση∙ ἰσοδυναμεῖ μὲ τελεσίγραφο, διότι τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ πρεσβευτὴς συνομιλοῦσε μὲ τὸν πρωθυπουργὸ στὸ Μέγαρο Μαξίμου. Οὔτε κἂν τοὺς τύπους δὲν τήρησαν καὶ ἔλαβαν ἐντολὴ ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον νὰ τὴν δημοσιοποιήσουν ἐκείνη τὴν στιγμή∙ διπλωματικὲς πηγὲς ἀναφέρουν ὅτι ὁ λόγος ἦταν, ἡ πληροφόρηση τῶν Ἀμερικανῶν, ὅτι εἶχε παρέμβει ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση στοὺς Ρώσους καὶ ζητήσει τὴν πρόσκληση τοῦ προέδρου τους πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Μόσχα. Δὲν δίστασαν οὔτε λεπτὸ καὶ ἀντέδρασαν μὲ τὸν τρόπο τους∙ πρῶτα μαθήματα εἶναι πιστῆς ὑπακοῆς.