Πρὸς ἀπόλυτη συμμόρφωση

Ἡ κυβέρνηση βαδίζει πλέον πρὸς πλήρη συμμόρφωση μὲ τὸ πρόγραμμα, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ὀνομασία τῆς μεταβατικῆς περιόδου καὶ ὁ χρόνος τῆς συμφωνίας, ὅπως καὶ τὸ ἐσωτερικό της μέτωπο∙ ὁ κουρεμένος ἐμφανίσθηκε ἐνδοτικὸς σὲ ὅλα, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν πρωθυπουργό του, ἀλλὰ οἱ ὑπουργοὶ ἔμειναν στὸ προηγούμενο ἀνέκδοτο. Οἱ προτάσεις τους γιὰ τὸ Γιούρογκρουπ τῆς Τετάρτης ἐμφανίζονται ἀρκετὰ διαλλακτικές, ἀλλὰ χωρὶς τὴν συνεκτίμηση τῶν νομικῶν δεσμεύσεων, οὔτε καὶ τῆς πολιτικῆς συγκυρίας, διότι καμμία χώρα δὲν δέχεται τὴν ἐξαίρεση τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τοὺς κοινοτικοὺς κανόνες, χωρὶς τὴν ἐπέκτασή τους καὶ στὴν ἴδια∙ ἄλλωστε ὁ Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε ὑπογράμμισε ὅτι δὲν ζήτησε αὐτὸς τὴν ἐπιβολὴ τοῦ προγράμματος, παρὰ ἡ Ἀθήνα. Ἡ αἴσθηση συγκρατημένης αἰσιοδοξίας δὲν ἀνταποκρίνεται στὰ πράγματα καὶ προβλέπονται πολλὲς δυσκολίες στὶς διαβουλεύσεις, διότι ἐκλείπει ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, μὲ τὶς συνεχεῖς ὑπαναχωρήσεις της∙ οἱ διακυμάνσεις ἀναμένονται ὁπωσδήποτε πολλές.