Ἀπειλὴ ρήξεως πρὸς Εὐρώπη

Τὴν ἀπειλὴ τῆς ρήξεως ἀπηύθυνε πρὸς τὴν Εὐρώπη ὁ Ναπολεοντίσκος, στὶς προγραμματικές του δηλώσεις, ἀλλὰ χωρὶς καμμία συγκεκριμένη πρόταση γιὰ τὴν ρύθμιση τῶν ἐκκεμοτήτων, ἐκτὸς ἀπ’ τὴν ἰδέα τῆς γέφυρας καὶ τὸν ἔντονο ἀντιγερμανισμό του∙ ἡ γέυρα ὅμως χρειάζεται καὶ σαφεῖς προτάσεις, γιὰ τὰ δημοσιονομικὰ καὶ γιὰ τὸ χρέος. Εἶναι καλὸ ἐπιχείρημα ἡ καταδίκη τῆς λιτότητος καὶ ὅλοι τὸ χρησιμοποιοῦν, ἀλλὰ ἡ διαχείριση τῆς οἰκονομίας ποιὰ εἶναι; Πῶς ἀντιμετωπίζται τὸ τεράστιο δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα; Μὲ εὐχὲς γιὰ κατάργηση τοῦ ΕΝΦΙΑ, ἀλλὰ πληρωμῆς τῶν τρεχουσῶν δόσεων; Ἢ μὲ ὑποσχέσεις γιὰ τὰ κατοχικὰ δάνεια καὶ τὴν σύσταση ἐπιτροπῶν γιὰ τὴν διεκδίκησή τους; Αὐτὰ ὅμως, ἀπαιτοῦν χρόνο, καὶ αὐτὸς λείπει.