Προετοιμασία Γιούρογκρουπ

Ἡ προετοιμασία γιὰ τὸ Γιούρογκρουπ κρίνεται τὸ διήμερο, καθὼς μὲ τὶς προγραμματικὲς δηλώσεις δὲν διευκρινίσθηκε τίποτε∙ ἡ καταγγελία ὅτι εἶχε προταθεῖ ἑξάμηνη παράταση τοῦ προγράμματος καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπέλεξε τὴν δίμηνη, δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι. Ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ὅταν ἀνακοινώθηκε εἶχε ταχθεῖ κατὰ καὶ ζητοῦσε τὴν ἄμεση ἀπομάκρυνση τῆς τρόϊκας∙ τώρα ζητάει ἑξάμηνη παράταση. Μήπως αὐτὰ εἶναι προπέτασμα καπνοῦ γιὰ νὰ ὑπογράψει τὴν αἴτηση γιὰ ἑξάμηνη παράταση τοῦ Μνημονίου καὶ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως; Σύντομα θὰ τὸ μάθουμε, ἀλλὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι γίνεται μνημονιακὸς καὶ μὲ ἄσχημο τρόπο∙ διότι, ἂν τὸ δεχθεῖ τώρα, οἱ δανειστὲς θὰ ζητήσουν ὁπωσδήποτε νέα μέτρα, γιὰ τὴν κάλυψη τοῦ τεραστίου δημοσιονομικοῦ ἐλλείματος.