Προνοητικὴ στάση Εὐρωπαίων

Οἱ Εὐρωπαῖοι λαμβάνουν τὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀποτροπὴ ἐκτροχιασμοῦ μας∙ γνωρίζουν ὅτι ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει ἀντιληφθεῖ τὸν κίνδυνο, διαφορετικὰ θὰ τηροῦσε, ἐκμηστυρεύονται μεταξύ τους, ἄλλη στάση. Στὶς Βρυξέλλες γνώριζαν τὸ περιεχόμενο τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονοῦν γιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος∙ ἔτσι ὁ Τόμας Βίζερ ἔσπευσε τὴν Κυριακὴ στὴν Ἀθήνα, γιὰ ἐπείγουσες συνομιλίες, ἐνῶ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ δήλωσε, ὅτι δὲν θὰ γίνουν δεκτὰ τὰ ἑλληνικὰ αἰτήματα. Ὁ κουρεμένος ἄλλαξε στάση στὴ Βουλὴ καὶ ἐπανέλαβε ὅτι τὸ 70% τῶν μεταρρυθμίσεων ἦταν στὴν σωστὴ κατεύθυνση∙ ὁπότε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης τοῦ θύμισε, ὅτι χάρις στὰ πρωτογενῆ πλεονάσματα ἔχει ἄνεση στὶς διαβουλεύσεις μὲ τοὺς ἑταίρους καὶ ἂς μὴν λέει ὅτι εἴμαστε ρημαγμένη χώρα, γιατὶ δὲν εἴμαστε καὶ δὲν διευκολύνεται στὶς διαβουλεύσεις. Οἱ διαφορές του μὲ τὸν πρωθυπουργὸ ἀφοροῦν τὴν κυβέρνηση, ὄχι τοὺς τρίτους.