Γενεύη, διάσκεψη γιὰ κλίμα

Ἡ διάσκεψη τῶν Ηνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὸ κλίμα ἄρχισε στὴν Γενεύη, μὲ σκοπὸ τὴν προετοιμασία τῆς τελικῆς διασκέψεως στὸ Παρίσι τὸν Δεκέμβριο, ὅπως ἔχουν δεσμευθεῖ ὅλες οἱ χῶρες∙ οἱ ἐκπρόσωποι 195 χωρῶν συζητοῦν γιὰ τὰ μέτρα ἀποκαταστάσεως τοῦ κλίματος καὶ ἀντιμετωπίσεως τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου, ἀλλὰ οἱ δυσκολίες εἶναι πολλές. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐπὶ δεκαετία τώρα συμφωνοῦν κατ’ ἀρχὰς στὰ μέτρα, ἀλλὰ πάντα προβάλλουν ἐμπόδια στὴν τελικὴ φάση, μαζὶ μὲ τὶς Ἰαπωνία, Καναδᾶ καὶ Αὐστραλία, ὁπότε ἡ συμφωνία ἀναβάλλεται γιὰ τὴν ἑπόμενη διάσκεψη∙ ἡ ἐπιδείνωση ὅμως τοῦ κλίματος δὲν περιμένει καὶ οἱ προειδοποιήσεις τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν πολαπλασιάζονται καθημερινά, ἐνῶ τὰ ἀκραῖα φυσικὰ φαινόμενα ἀποδίδονται σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴν διαταραχὴ τῆς φυσικῆς ἰσορροπίας. Ὁ ζωντανὸς πλανήτης Γῆ προειδοποιεῖ μὲ πολλοὺς τρόπους τὸ ἐνοχλητικὸ ζωύφιο ἄνθρωπος γιὰ τὴν συμπεριφορά του ἀπέναντί του∙ ἀλλὰ αὐτὸς δὲν σέβεται τὸν φιλοξενοῦντα.