Γαλλία, ἐκλογὲς στὴ Doubs

Στὶς ἀναπληρωματικὲς ἐκλογὲς τῆς ἐπαρχίας Doubs ὁ Σοσιαλιστὴς ὑποψήφιος κέρδισε μὲ μικρὴ διαφορὰ τὸν ὑποψήφιο τῆς ἀκροδεξιᾶς, 51,5%, ἔναντι 48,5%, καὶ αὐτὸ ἔγινε δεκτὸ μὲ ἀρκετὸ σκεπτικισμὸ στὸ Παρίσι∙ ἡ Μαρὶ Λεπαὶν χαιρέτισε τὴν ἀνέλπιστη αὐτὴ νίκη, διότι τῆς προσφέρει ἐλπίδες γιὰ τὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς σὲ τρία χρόνια. Τὸ ἀποτέλεσμα, στὴν περιφέρεια τοῦ Πιὲρ Μοσχοβισί, δείχνει ὅτι ἡ ἐνόχληση τῶν Γάλλων ἀπ’ τὴν λιτότητα -ἡ ὁποία πολὺ ιὸ ἀνάλαφρη σὲ σύγκριση μὲ τὴν δική μας- εἶναι ἔντονη καὶ ἀντικαθρεπτίζεται στὴν ψῆφο τους, μὲ τὴν στροφὴ στὰ ἀντιευρωπαϊκὰ κόμματα∙ ἡ κυβέρνηση μελετάει προσεκτικὰ τὸ ἀποτέλεσμα, ἂν καὶ ἡ δημοτικότης τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Charlie Hebdo καὶ τὶς πρωτοβουλίες του στὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας ἔχει βελτιωθεῖ σημαντικά.