Σύγκρουση ἀπὸ ἀδυναμία καὶ νέο μνημόνιο

Ἡ ἀνευθυνότης τῆς κυβερνήσεως καὶ παντελὴς ἔλλειψη προγράμματος τὴν ὁδηγεῖ σὲ σύγκρουση μὲ τοὺς ἑταίρους καὶ νέο μνημόνιο, ὑπογράμμισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, χθὲς στὴ Βουλή∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἀπέδειξε, εἶπε, ὅτι δὲν ἔχει καμμία ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικότητα, μὲ ἀπότελεσμα τὴν πλήρη ἀποτυχία τῶν πρώτων συναντήσεών του μὲ Εὐρωπαίους ἡγέτες. Ἡ προηγούμενη κυβέρνηση πέτυχε τὴν ἀνόρθωση τῆς χώρας, διότι εἶχε ἔλλεμμα, 9,5% τὸ 2012, καὶ 7% ὕφεση, καὶ τὴν παρέδωσε, μὲ πρωτογενῆ πλεονάσματα καὶ ἀνάπτυξη 1% πέρυσι καὶ 2,5% φέτος∙ ἐὰν ἡ πορεία αὐτὴ ἀναστραφεῖ, τότε ἡ εὐθύνη θὰ βαρύνει τὴν σημερινὴ κυβέρνηση, διότι ἤδη παρουσιάζεται σοβαρὴ ὑστέρηση δημοσίων ἐσόδων, ἀλλὰ καὶ ἔλλειψη ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς. Ὁ ἴδιος στὶς Βρυξέλλες θὰ συμπαρασταθεῖ στὴν κυβέρνηση στὸ Λαϊκὸ κόμμα.