Προαπαιτούμενα γιὰ δόση

Οἱ σκληρὲς διαβουλεύσεις τῶν Βρυξελλῶν γίνονται μεταξὺ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς τρόϊκας, μὲ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ὡς διαμεσολαβητή, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση ἢ ἐξακολουθεὶ νὰ μὴν ἀντιλαμβάνεται τὴν πολύπλευρη διάσταση τῶν προβλημάτων ἢ παίζει μὲ αὐτά∙ οἱ διαβουλεύσεις ἔχουν δύο σκέλη, τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ προγράμμτος καὶ τὴν προληπτικὴ πιστωτικὴ γραμμή, καὶ τὶς ταμειακὲς ἀνάγκες τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ὁ κουρεμένος μιλάει γιὰ τὸ πρῶτο καὶ τὶς «κόκκινες» γραμμές, ἀλλὰ δὲν ἀνέφερε λέξη γιὰ τὸ δεύτερο∙ ἀπειλεῖ μὲ ρήξη τοὺς Εὐρωπαίους, ἀλλὰ δὲν παρουσίασε τὸ σχέδιό του, ὄχι μόνο τῶν διαπραγματεύσεων, παρὰ καὶ τῶν κινήσεων μετὰ τὴν ρήξη∙ ἡ ἀγορὰ ἔχει ἀπονεκρωθεῖ, οἱ τράπεζες δὲν δίδουν στὶς ἐπιχειρήσεις οὔτε τὶς καταθέσεις τους∙ τὶς ζητοῦν νὰ βολευθοῦν μὲ ἔναντι, ἀλλὰ καὶ αὐτὲς δὲν πληρώνουν τὶς ὑποχρεώσεις τους καὶ τὶς ἄκρως ἀναγκαῖες εἰσαγωγές τους. Ἡ οἰκονομία πῶς θὰ δουλέψει;