Προχειρότης ἐν ὑπερεπαρκείᾳ

Ἡ προχειρότης συνεχίζει διέπειν τὸν Ναπολεοντίσκο, παρὰ τὴν ἀνἀγκη ἀντιμετωπίσεως τῶν ἐπειγόντων προβλημάτων τῆς χώρας∙ στὶς προγραμματικές του δηλώσεις δὲν ἀναφέρει λέξη γιά, Αἰγαῖο, ΑΟΖ, ἑλληνοτουρκικά, Σκοπιανό, γεωργία, ψηφιακὴ τεχνολογία, γεωγραφικὴ θέση τῆς χώρας καὶ σιδηροδρομικὲς μεταφορές, τὰ ἄφησε∙ οὔτε γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν δόσεων 22 δις εὐρὼ τὸ 2015 καὶ 4,5 τὸ δίμηνο, ἀλλὰ περίσσεψε ἡ δημαγωγία γιὰ ἐθνικὴ καὶ λαϊκὴ κυριαρχία. Οἱ δανειστὲς ὅμως ἀπαιτοῦν τὴν ἐξόφληση τῶν ὁμολόγων στὶς προθεσμίες τους καὶ οἱ μισθωτοὶ καὶ συνταξιοῦχοι τὴν πληρωμή τους∙ αὐτὰ πῶς θὰ γίνουν; Κανένας δὲν ἀπαντάει ἀπ’ τὴν κυβέρνηση∙ οὔτε γιὰ τὴν ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν παντελῆ ἔλλειψη ρευστότητος. Καὶ τὰ ἔσοδα καταρρέουν…