Μεταρρυθμίσεις καὶ δόσεις

Ἡ κυβέρνηση ὑπόσχεται τὴν προώθηση ὅλων τῶν μεταρρυθμίσεων, ἐνῶ ἐπενέλαβε καὶ στὴν Βουλὴ ὁ κουρεμένος, ὅτι συμφωνεῖ μὲ τὸ 70% τῶν προηγουμένων, παρὰ τὴν διάψευσή του ἀπ’ τὸ Μέγαρο Μαξίμου∙ ὁπότε γεννᾶται τὸ ἐρώτημα, γιατὶ ἡ τόση δημαγωγία κατὰ τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως; Ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν στὴν ὁμιλία του δὲν περιέλαβε ἕναν ἀριθμό, γιὰ τὴν πορεία τοῦ προϋπολογισμοῦ, τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ χρέους, τὴν ἐξέλιξη τῶν δημοσίων ἐσόδων, παρὰ μόνο ὅτι θὰ ἐφαρμόσει καὶ τὶς ὑπόλοιπες μεταρρυθμίσεις ποὺ περιλαμβάνονται στὴν ἔκθεση τοῦ ΟΟΣΑ∙ δηλαδὴ πλήρη ὑποταγὴ στὴν τρόϊκα, μὲ τὴν ὁποία συνεχίζει τὶς διαβουλεύσεις, ἐπισήμως μὲ τὴν Ἐπιτροπή, ἀνεπισήμως μὲ τὸ ΔΝΤ. Κρυφὰ κάνουν μόνο τὶς δύσκολες δουλειές τους.