Μέρκελ, Ὀμπάμα, ἀποστάσεις

Οἱ ἀποστάσεις ἀσφαλείας διατηρήθηκαν, κατὰ τὴν συνάντηση στὸν Λευκὸ Οἶκο, μεταξὺ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα∙ στὸ ἑλληνικό, ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ζήτησε τὸν τερματισμὸ τῆς λιτότητος, ἀλλὰ ἡ καγκελάριος ἀπάντησε, ἂς ὑποβάλουν τὶς προτάσεις τους καὶ βλέπουμε∙ στὸ οὐκρανικό, ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ διαφοροποιήθηκε σαφέστατα στὴν ἀποστολὴ πολεμικοῦ ὑλικοῦ στὴν χώρα, ἂν καὶ ἐξέφρασε ἐπιφυλάξεις ὡς πρὸς τὴν ἐπιτυχία τῆς γαλλογερμανικῆς εἰρηνευτικῆς πρωτοβουλίας. Ἡ σημερινὴ τετραμερὴς τοῦ Μὶνσκ ἴσως καὶ δὲν πραγματοποιηθεῖ, διότι δὲν ἔχουν προχωρήσει ἀρκετὰ οἱ προκαταρκτικὲς συνομιλίες, ἐνῶ στὸ ἔδαφος οἱ μάχες συνεχίζονται∙ οἱ Ρωσόφωνοι ἰσχυρίζονται ὅτι ἔχουν περικυκλώσει τὰ οὐκρανικὰ στρατεύματα στὸ Ντελμπάτσεβε, ἂν καὶ τοὺς διαψεύδουν οἱ Οὐκρανοί, ἀλλὰ εἶναι γεγονὸς ὅτι βρίσκονται σὲ ἄσχημη κατάσταση. Ἡ ἐπιβολὴ νέων κυρώσεων στὴν Ρωσία ἀναβλήθηκε, ἐνῶ καὶ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ ὑπουργοῦ μας Ἐξωτερικῶν στὴν Μόσχα, μᾶλλον εἰς βάρος μας ἀποβαίνει αὐτὴ τὴν ἐποχή.