Μασσαλία, προκλήσεις μαφίας

Σὲ προκλητικὲς ἀνταλλαγὲς πυρῶν μέρα μεσημέρι προέβησαν συμμορίες τῆς μαφίας στὴν Μασσαλία, τὴν ὥρα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Γάλλου προωθυπουργοῦ στὴν πόλη∙ οἱ ἀνταλλαγὲς πυροβολισμῶν συνεχίσθηκαν στὴν συνοικία Καστιλόνε, γνωστὴ γιὰ τὸν ὑπόκοσμό της, ἐνῶ τραυματίσθηκε καὶ ὁ διευθυντὴς τῆς Ἀστυνομίας ποὺ ἔσπευσε στὴν περιοχή. Οἱ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς προχώρησαν σὲ πολλὲς συλλήψεις, ἀλλὰ ἡ σιωπὴ τῆς μαφίας δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἀποκάλυψη πληροφοριῶν∙ ὁ Μανουὲλ Βὰλλς διέταξε τὴν μεταφορὰ ἐνισχύσεων ἀπ’ τὸ Παρίσι στὴν Ἀστυνομία, ἐνῶ ἔχουν ληφθεῖ πολλὰ μέτρα ἀσφαλείας καὶ βρίσκεται ὑπὸ ἀσφυκτικὸ κλοιὸ ἡ συνοικία τῶν συμμοριῶν. Στὴν Νότιο Γαλλία ἡ ὀργανωμένη μαφία δρᾶ σχεδὸν ἀνεξέλεγκτα, ἐνῶ ὑπάρχουν καταγγελίες γιὰ συγκάλυψή της ἀπὸ σημαίνοντα πολιτικὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ, ἂν καὶ ὑποψιάζονται ποιοὶ εἶναι.