Ἀνατροπὴ δυναμικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς

Τὴν ἀνατροπὴ τῆς δυναμικῆς τῆς ἐξωτερκῆς μας πολιτικῆς ἐπιχειρεῖ ἡ κυβέρνηση σὲ πολλὰ ἐπίπεδα∙ οἱ συνοδεύοντες τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν στὴν Μόσχα συζητοῦν γιὰ τὴν ἀγορὰ ὁπλικῶν συστημάτων, διότι εἶναι πιὸ ἀξιόπιστα ἀπ’ τὰ ἀμερικανικά, ἐνῶ ὁ Σεργκέι Λαβρὼφ δήλωσε ὅτι θὰ ἐξετάσει αἴτημα γιὰ οἰκονομικὴ βοήθεια∙ ἄλλοι ὑπουργοὶ δηλώνουν ὅτι ὑπάρχει προσφορὰ καὶ ἀπ’ τὴν Κίνα, ἀλλὰ τὸ Πεκῖνο διαψεύδει τὴν πληροφορία, ἔστω καὶ ἂν προσκαλεῖ τὸν πρωθυπουργὸ στὴν Κίνα. Ὁ Ναπολεοντίσκος συνάντησε τὸν Γραμματέα τοῦ ΟΟΣΑ καὶ παρέπεμψε σὲ Ἐπιτροπὴ τὴν ἐξέταση τῆς βοηθείας του, διότι ἀπορρίπτει τὴν προηγούμενη, λὲς κι ὁ ὀργανισμὸς ἔχει πολλὲς ἐργαλειοθῆκες∙ τὴν ἐγκατάλειψη τῶν μεταρρυθμίσεων προαναγγέλλει ὁ πρωθυπουργὸς μὲ τὴν γνωστὴ μέθοδο τῆς παραπομπῆς τῶν προβλημάτων στὴν κατάψυξη στὸ μέλλον.