Συνομιλίες μὲ τὴν τρόϊκα

Τὶς ἐντατικὲς συνομιλίες μὲ τὴν τρόϊκα ἄρχισε ἡ κυβέρνηση στὶς Βρυξέλλες, ὅπως καὶ οἱ προηγούμενες, ἔστω κι ἂν τὶς βαφτίζει διαφορετικά∙ ἡ πρώτη συζήτηση στὸ Γιούρογκρουπ χαρακτηρίσθηκε ἀπὸ συνεχεῖς ὑποχωρήσεις γιὰ ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ ἀντικατάσταση τοῦ μνημονίου μὲ νέο πρόγραμμα, ἀλλὰ ἀπομένουν ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ ἡ κάλυψη τῶν ταμειακῶν μας ἀναγκῶν. Ὁ κουρεμένος συναντήθηκε μὲ τὴν Κριστὶν Λαγκὰρντ καὶ χαρακτήρισε ἐπωφελεῖς τὶς συζητήσεις, ἐνῶ καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος βρίσκεται στὴν βελγικὴ πρωτεύουσα γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο∙ οἱ νομικὲς δεσμεύσεις εἶναι ἀπαραβίαστες καὶ ἡ ἀναζήτηση ἄλλου τύπου περιγραφῆς τους δὲν εἶναι δυνατή. Ἑπομένως πῶς θὰ παρουσιάσουν τὴν ἄτακτη ὑποχώρησή τους στὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κόμματός τους, ὅταν οἱ ἀριστερὲς συνιστῶσες σηκώνουν κεφάλι, ὅπως ἔδειξαν πολλοὶ βουλευτὲς καὶ κάποιοι ὑπουργοὶ στὴν Βουλή∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἐλέγχει ἀπολύτως τὸ κόμμα του καὶ τοὺς βουλευτές του.