Παιχνίδια στὴν οἰκονομία

Στὴν ἄσκηση ἐπικινδύνων παιχνιδιῶν μὲ τὴν πραγματικὴ οἰκονομία ἐπιδίδεται ἡ κυβέρνηση, μὲ τὶς σπασμωδικὲς κινήσεις της καὶ τὴν ἄγνοια τῶν προβλημάτων της∙ οἱ ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν παραγωγικῶν τάξεων ἔχουν ἐπιδώσει ὑπερεπείγοντα ὑπομνήματα στοὺς ἁρμόδιους ὑπουργοὺς καὶ στὸ Μέγαρο Μαξίμου, καὶ ἔχουν πάρει, ὡς ἀπάντηση, «πληρῶστε τοὺς φόρους καὶ περιμένετε». Ἡ ὑπεροπτικὴ καὶ ἐωσφορικὴ στάση τῶν ὑπουργῶν ἐνοχλεῖ περισσότερο, ἐνῶ ἡ ρευστότης στὴν ἀγορὰ ἔχει ἐξαντληθεῖ ἀπὸ καιρὸ καὶ πολλὲς ἐπιχειρήσεις δυσκολεύονται στὴν ἀνάληψη ἀκόμη καὶ τῶν καταθέσεων των, διότι δὲν ἔχουν ρευστὸ οἱ τράπεζες καὶ τοὺς δίδουν ἔναντι∙ στὴν κυβέρνηση ἔχουν σταματήσει κάθε δραστηριότητα καὶ ὅλοι τους ἀναμένουν τὰ ἀποτελέσματα τῶν Βρυξελλῶν, ἀλλὰ οἱ καθημερινὲς ἀνάγκες τρέχουν καὶ ἡ ζήτηση ὑπερβολικῶν ἐγγυήσεων γιὰ τὶς εἰσαγωγὲς ἔχουν τὶς πρῶτες ἐπιπτώσεις, μὲ τὴν φανερὴ πλέον ἔλλειψη πρώτων ὑλῶν καὶ ἀνταλλακτικῶν. Ἐὰν δὲν γίνει κάτι σύντομα θὰ λείψουν καὶ φάρμακα.