Ἀέναα ὁμόλογα κουρεμένου

Ἡ ἀσχετοσύνη τῆς κυβερνήσεως εἶναι γενική, καὶ δὲν ἀφορᾶ μόνο τὸν πρωθυπουργό∙ ὁ κουρεμένος πρότεινε τὴν ἔκδοση ἀενάων ὁμολόγων ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα πρὸς τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, χωρὶς νὰ γνωρίζει τὸ τί εἶναι αὐτά. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς τὸ διευκρίνισε, εἶναι ὁμόλογα ποὺ κυκλοφόρησε ἡ Σουηδία τὸ 1723 καὶ ἡ Βρεταννία κατὰ τοὺς Ναπολεοντίους πολέμους, τὸν πόλεμο τῶν Μπόερς καὶ μετὰ τὸν πρῶτο Παγκόσμιο πόλεμο∙ σήμερα χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ κάποιες ἐπιχειρήσεις στὴν Ἀσία, ἀλλὰ ἔχουν πολὺ ὑψηλὸ ἐπιτόκιο. Τὸν πλήρη ἐξευτελισμὸ τῆς χώρας μας ἀποκαλύπτει ἡ περίπτωση αὐτή, ὄχι μόνο δὲν ἔχουν μελετήσει τοὺς ἑλληνικοὺς φακέλους καὶ τοὺς κανονισμοὺς τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν οἰκονομικὴ ἱστορία. Λόγια τοῦ ἀέρα…