Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ πτωτικὲς στὴν Εὐρώπη καὶ ἀνοδικὲς στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,1309 δολλάρια καὶ 135,4325 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1235,50, καὶ τὸ πετρέλαιο, 56,01. Ἡ ἀβεβαιότης γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος ἀποτελεῖ τὴν κύρια ἀνησυχία τῶν ἐπενδυτῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀποκλείουν τὴν περίπτωση ρήξεως μὲ τοὺς δανειστές∙ ἄλλωστε τὰ σχόλια τοῦ ἀτλαντικοῦ τύπου εὐνοοῦν τὴν ἐκδοχὴ αὐτή, ὅταν μάλιστα εἶναι τὰ ἴδια ἔντυπα τὰ ὁποῖα εἶχαν προβάλει σημαντικὰ τὸ σημερινὸ πρωθυπουργὸ προεκλογικά. Ἡ διάσκεψη κορυφῆς γιὰ τὴν Οὐκρανία εἶναι τὸ δεύτερο θέμα, καθὼς ὅλοι ἀναμένουν μὲ ἀγωνία τὰ ἀποτελέσματα τῆς τετραμεροῦς τοῦ Μίνσκ∙ οἱ μάχες στὶς αὐτόνομες περιοχὲς ἐπιτείνουν τὶς ἀνησυχίες στὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη, διότι ὅλοι πιστεύουν ὅτι, οἱ Ἀμερικανοὶ θὰ στείλουν στρατιωτικὴ βοήθεια, ἐὰν συνεχίσουν τὴν ὑποχώρησή τους τὰ οὐκρανικὰ στρατεύματα στὸ Ντόνμπας.