Μίνσκ, ἐκρηκτικὴ διάσκεψη

Σὲ ἐκρηκτικὴ ἀτμόσφαιρα διεξήχθη ἡ τετραμερὴς διάσκεψη κορυφῆς στὸ Μίνσκ γιὰ τὴν Οὐκρανία, καθὼς οἱ μάχες συνεχίζονται ἀμείωτες στὶς αὐτόνομες ἐπαρχίες καὶ οἱ δύο πλευρὲς δὲν φαίνονται διατεθειμένες γιὰ ὑποχωρήσεις∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ οἱ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ Πέτρος Περουσένκο, ἄρχισαν τὶς συνομιλίες, ἀλλὰ μὲ ἀμοιβαία καχυποψία οἱ δύο τελευταῖοι. Ὁ Ρῶσος πρόεδρος ζήτησε τὴν ἐπιβολὴ ἐκεχειρίας ἀμέσως, ἐνῶ ὁ Οὐκρανὸς ὁμόλογός του ἔδειξε, πρὶν ἀναχωρήσει ἀπ’ τὴν χώρα του, τμήματα ἀπὸ ὀβίδες μποὺμ μποὺμ οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀπαγορευθεῖ καὶ ἔχουν βρεθεῖ στὸ Κραματόσκ ποὺ βομβαρδίσθηκε προχθὲς ἀπ’ τοὺς Ρωσόφωνους∙ οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι θεωροῦν τὴν κίνηση αὐτὴ ὡς προσπάθεια ὑπονομεύσεως τῆς εἰρηνευτικῆς διαδικασίας, διότι οἱ Ρωσόφωνοι ἔχουν ἐπανειλημμένως καταγγείλει τὰ οὐκρανικὰ στρατεύματα γιὰ τὴν χρήση ἀπαγορευμένων ὅπλων. Γιὰ τὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα εἶναι ὑπόθεση τιμῆς ἡ διασφάλιση τῆς εἰρήνης, ἀλλὰ εἶναι ἀβέβαιο ἐὰν τὴν ὑποστηρίζουν οἱ Ἀμερικανοὶ στὴν πράξη.