Διακυμάνσεις πετρελαίου

Οἱ διακυμάνσεις τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου συνεχίζονται, καθὼς αὐξάνεται κάπως ἡ ζήτηση, μὲ τὶς προοπτικὲς ἐπιταχύνσεως τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ ἡ Ρωσία διατηροῦν σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα τὴν παραγωγή τους, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ὑπερπροσφορὰ στὴν ἀγορά∙ οἱ λόγοι εἶναι διαφορετικοί, ἡ Ριὰντ ἐκδικεῖται τοὺς Ἀμερικανοὺς γιὰ τὴν ἀποκατάσταση διαλόγου μὲ τὸ Ἰράν, ἐνῶ τὸ Κρεμλίνο ἔχει μεγάλες ἀνάγκες ἐσόδων καὶ μοναδικὴ πηγὴ τὸ πετρέλαιο καὶ τὸ φυσικὸ ἀέριο. Οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες πετρελαίου συνεχίζουν τὶς περικοπὲς στὰ προγράμματά τους ἐρευνῶν καὶ ἀξιοποιήσεως νέων κοιτασμάτων, καθὼς πολλοὶ προβλέπουν ὅτι θὰ διατηρηθοῦν ἐπὶ πενταετία οἱ χαμηλὲς τιμές∙ ὁ μαῦρος χρυσὸς ἔχασε μέρος τῆς λάμψης του, μὲ ἄμεσα τὶς ἐπιπτώσεις στὴν ἀξιοποίηση τῶν ἀποθεμάτων μας στὶς ὑποθαλάσσιες περιοχές μας.