Ἀκραῖες προειδοποιήσεις

Οἱ προειδοποιήσεις γιὰ τοὺς κινδύνους τῆς οἰκονομίας πληθαίνουν ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές, μὲ χειρότερες ἐκεῖνες τῆς ἀτλανιτκῆς διαπλοκῆς, γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς ἀπὸ ρευστότητα δὲν καλύπτεται μὲ τὰ 6,5 δις εὐρὼ τῆς ΕΚΤ πρὸς τὶς τράπεζές μας γιὰ μία ἑβδομάδα∙ αὐτὰ μόλις καὶ ἐπαρκοῦν γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ξένων ἀπαιτήσεων, ἐνῶ οἱ Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες λαμβάνουν ἀκόμη τμηματικὰ ποσὰ ἀπ’ τὶς καταθέσεις τους. Ἡ μείωση τῶν δημοσίων ἐσόδων τὸν Ἰανουάριο κατὰ ἕνα δις καὶ τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος στὸ ἴδιο ποσό, σημαίνει ὅτι τὰ δημοσιονομικὰ μέτρα ἔρχονται καὶ χωρὶς τὴν παρέμβαση τῆς τρόϊκας, διαφορετικὰ δὲν βγαίνει ὁ λογαριασμός∙ ὁ κουρεμένος στὸ Γιούρογκρουπ ἔδειξε ὅτι εἶναι ἀδιάβαστος καὶ δὲν ἀπάντησε στὶς δύσκολες τεχνικὲς ἐρωτήσεις γιὰ τὰ οἰκονομικά μας, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν εἶχε κανέναν σύμμαχο, παρ’ ὅτι οἱ συζητήσεις ἦταν σὲ θέματα ἀρχῆς. Εἶναι παντελῶς ἄσχετοι…