Δέκα ἑκατομμύρια Ἕλληνες

Ὁ Ναπολεοντίσκος φαίνεται ὅτι ἔχει σαφὲς πρόγραμμα στὸ μυαλό του καὶ τὸ ἐφαρμόζει συστηματικά∙ ἔτσι δήλωσε στὴ Βουλὴ ὅτι εἶναι δέκα ἑκατομμύρια Ἕλληνες ποὺ στηρίζουν τὴν κυβέρνησή του καὶ τὸ ἐπανέλαβε σὲ κυβερνητικὲς ἀνακοινώσεις∙ τὸ ὅτι ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας εἶναι ἕνδεκα ἑκατομμύρια ἀπ τὸ 2001 εἶναι γεγονὸς καὶ ὀφείλει γνωρίζειν αὐτό, ἐκ τῆς θέσεώς του τουλάχιστον∙ τὸ ὅτι τὸ ἐπαναλαμβάνει συνέχεια σημαίνει ὅτι κάτι σχεδιάζει καὶ ἡ ἑρμηνεία εἶναι μία. Προβλέπει λίαν συντόμως νὰ φύγουν ἕνα ἑκατομμύριο μετανάστες, μὲ τὴν πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ, καὶ ἔτσι θὰ μείνουν στὴν Ἑλλάδα οἱ ὑπόλοιποι καὶ θὰ δικαιωθεῖ γιὰ τὸν πληθυσμὸ τῆς χώρας∙ διαφορετικὰ δὲν ἐξηγοῦνται ὅλα αὐτὰ τὰ λάθη.