Ἀδιέξοδο στὶς Βρυξέλλες

Σὲ ἐπικοινωνιακὸ ἀδιέξοδο ὁδηγήθηκαν οἱ διαβουλεύσεις στὴν Εὐρωζώνη, καθὼς ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἀπέρριψε τὴν φράση, «παράταση, τροποποίηση καὶ ὁλοκλήρωση», μετὰ ἀπὸ ἐπικοινωνία μὲ τὸν πρωθυπουργό, ἐνῶ τὴν εἶχαν δεχθεῖ ὁ ἀντιπρόεδρος καὶ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν∙ ἡ διαφωνία ἐπῆλθε σὲ θέματα ἀρχῆς, ὁπότε ἡ συνέχεια δίδεται τὴν Δευτέρα, χωρὶς ἐνδιάμεσες διαβουλεύσεις, ἔλεγαν στὶς Βρυξέλλες. Τὴν οὐσία τῶν συζητήσεων, ἔδωσε ὁ Πιὲρ Μοσχοβισί, ὅτι, «ἦταν μιὰ εὐκαιρία νὰ καταλάβει ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ τὸ πῶς λειτουργοῦν οἱ θεσμοί μας καὶ ἐμεῖς νὰ ἀκούσουμε τὶς ἑλληνικές θέσεις»∙ δηλαδή, ἡ κυβέρνηση ἀγνοεῖ τοὺς κοινοτικοὺς κανονισμοὺς καὶ τὶς δεσμεύσεις μας –καλῶς ἢ κακῶς ἀπ’ τὰ μνημόνια, διότι τὸ κράτος ἔχει συνέχεια-, καὶ δὲν ξέρει τί νὰ συζητήσει. Στὴν πράξη πρόκεται γιὰ ἐπικοινωνιακὴ τακτική, γι’ αὐτὸ καὶ διέψευσαν τὶς πληροφορίες γιὰ ἐνδοκυβερνητικὲς διαφωνίες∙ τὸ ἄλλο γεγονὸς εἶναι ὅτι δὲν παρουσιάσθηκαν καθόλου φωνὲς ὑπερασπίσεώς μας.