Συνέχιση τεχνικοῦ ἐπιπέδου

Ἡ προβολὴ τῆς ρήξεως σχεδιάζεται ἀπ’ τὴν κυβέρνηση γιὰ ἐπικοινωνιακοὺς λόγους, λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ διαβουλεύσεις σὲ τεχνικὸ ἐπίπεδο μὲ τὴν τρόϊκα συνεχίζονται κανονικὰ στὶς Βρυξέλλες∙ ἄλλωστε οἱ ἑπτάωρες συζητήσεις στὸ Γιούρογκρουπ ἑστιάζονταν σὲ πολιτικὰ θέματα καὶ ὄχι στὰ τεχνικὰ ποὺ εἶναι καὶ τὰ δυσκολώτερα. Πολλοὶ ἐλπίζουν ὅτι τὴν Δευτέρα ἡ κυβέρνηση θὰ ἔχει ἕτοιμη τὴν μορφὴ τῆς ὑποχωρήσεώς της καὶ στὰ θέματα ἀρχῆς, ἀλλὰ ἀπομένουν οἱ συζητήσεις γιὰ τὰ τεχνικὰ προβλήματα, ἀπ’ τὰ ὁποῖα θὰ κριθεῖ ἡ ἔγκριση τῆς τελευταίας δόσεως καὶ ἡ κάλυψη τῶν ταμειακῶν μας ἐλλειμμάτων∙ τὰ κρίσιμα εἶναι ὅτι, οἱ ὑπουργοὶ ἀγνοοῦν πλήρως, ὅπως ἔδειξαν, τὰ προβλήματα ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ τὶς νομικὲς λεπτομέρειες χειρισμοῦ τῶν ὑποχρεώσεών μας σὲ ὁμόλογα τοῦ ἐξωτερικοῦ.