Ἐκρηκτικὰ τὰ ἐσωκυβερνητικὰ προβλήματα

Ἡ ἀναβολὴ τῆς συμφωνίας μὲ τὴν τρόϊκα διογκώνει τὰ ἐνδοκυβερνητικὰ προβλήματα, διότι ἐξαντλεῖται ὁ χρόνος γιὰ ἐλιγμοὺς καὶ ὑποχρεώνεται ἡ κυβέρνηση σὲ λύσεις ἀνάγκης∙ ἡ ρήξη μὲ τὴν Εὐρώζωνη καθίσταται ἀδύνατη, διότι ἔχει ζαλισθεῖ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπ’ τὶς πολλὲς κυβιστήσεις. Ἔτσι ὁδηγεῖται ἐκ τῶν πραγμάτων στὴν ἔγκριση τῆς συμφωνίας, δηλαδὴ τὴν παράταση τοῦ μνημονίου, μὲ πράξεις νομοθετικοῦ περιεχομένου ἢ τὸ καλύτερο μὲ τὴν διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος∙ ἀλλὰ ἡ ἀριστερὴ πτέρυγα καὶ ἡ ἀκροδεξιὰ διατείνονται πομποδῶς ὅτι δὲν τὴν ψηφίζουν, ὅταν μάλιστα σνοδεύεται καὶ ἀπὸ νέα φορολογικὰ μέτρα. Τὸ ἐρώτημα εἶναι τὸ ποιὲς δυνατότητες ἔχουν∙ ρίχνουν τὴν κυβέρνηση καὶ διασπᾶται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, καὶ μετά; Οὐδεὶς γνωρίζει τὴν ἀπάντηση. Ἐὰν τὰ ἐγκρίνουν γίνονται μνημονιακοὶ πλέον καὶ ἐξαφανίζονται πολιτικά.