Πρὸς ἀναβολὴν ἀποφάσεως

Ἡ κυβέρνηση ἔχει προετοιμάσει τὸ ἔδαφος γιὰ ἀναβολὴ τῆς ἀποφάσεως, ἐκτὸς ἀπροόπτου, στὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ∙ οἱ διαβουλεύσεις σὲ τεχνικὸ ἐπίπεδο, δηλαδὴ ἡ ἀξιολόγηση τῆς τρόϊκας ὅπως τὴν ξέρουμε, δὲν ἔχουν προχωρήσει, κυρίως διότι ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ δὲν ἦταν κατάλληλα προετοιμασμένη. Ἡ μελέτη τῶν φακέλων γίνεται μὲ τὰ δημοσιονομικὰ στοιχεῖα τοῦ Ἰανουαρίου καὶ τὰ πρῶτα τοῦ Φεβρουαρίου, καθόλου εὐνοϊκὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, λόγῳ τῆς τεραστίας διερευνήσεως τοῦ δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος, ὁπότε ἔρχονται αὐτομάτως νέα φορολογικὰ μέτρα, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιβολή τους ἐντὸς τῶν ἡμερῶν∙ ὅσο ἀναβάλλεται ἡ συμφωνία, δηλαδὴ ἡ πλήρης ὑποχώρηση τοῦ Ναπολεοντίσκου, τόσο περιορίζεται ὁ χρόνος γιὰ τὴν ἔγκριση τῶν μέτρων, ἀλλὰ καὶ τὴν ψήφιση τῆς συμφωνίας ἀπ’ τὰ ἄλλα εὐρωπαϊκὰ Κοινοβούλια. Ἡ κυβέρνηση συνεχίζει νὰ δείχνει χαμένη, πέραν τῶν προπαγανδιστικῶν κινήσεών της, οἱ ὁποῖες ὅμως δὲν βοηθοῦν καθόλου∙ χρειάζεται πολλὴ δουλειὰ στὸ τραπέζι καὶ ὑψηλὸ αἴσθημα εὐθύνης.