Ἀπονέκρωση τῆς οἰκονομίας

Ἡ ἀπονέκρωση τῆς οἰκονομίας καὶ τὸ πάγωμα τῆς ἀγορᾶς ἐξελίσσονται σὲ μεγαλύτερα προβλήματα ἀπ’ τὶς διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση περὶ ἄλλα τυρβάζει∙ ὅσο διαρκεῖ ἡ ἄπνοια τόσο περισσότερο μειώνονται τὰ δημόσια ἔσοδα καὶ ἀποδυναμώνεται ἡ διαπραγματευτικὴ θέση τῆς χώρας ἀπέναντι στὴν τρόϊκα. Ἡ ἔκρηξη ἀπειλεῖται ἀπ’ τὸ ἐσωτερικό, καθὼς οἱ μικρὲς καὶ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις βρίσκονται σὲ τραγικὴ κατάσταση, μὲ ἀγωνιώδη ἀναζήτηση ρευστῶν ποὺ δὲν βρίσκουν πουθενά, ἀλλὰ ὁ κουρεμένος καὶ οἱ συνάδελφοί του ἐπιδίδονται σὲ δημόσιες σχέσεις καὶ προβολὴ ἀπ’ τὴν διαπλοκή, ἐνῶ δὲν βλέπουν τὴν διάβρωση τῶν συγκεντρώσεων στὸ Σύνταγμα∙ ἡ ἐπαφὴ τῆς κυβερνήσεως, καὶ περισσότερο τοῦ Ναπολεοντίσκου, μὲ τὴν οἰκονομικὴ πραγματικότητα φαίνεται ὅτι δὲν ἔχει ἀποκατασταθεῖ ποτέ, ἀφοῦ μένει προσηλωμένος στὰ προεκλογικὰ συνθήματα∙ ἡ προσγείωση προβλέπεται ἀνώμαλη, ἀλλὰ οἱ συνέπειες γιὰ τὴν χώρα μετροῦν, διότι κανεὶς δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν ἴδιο.