Στὰ βήματα τῶν ἐπιγόνων

Στα βήματα τῶν ἐπιγόνων τοῦ Ἀλεξάνδρου βαδίζουν πολλὰ ἡγετικὰ στελέχη τῆς Νέας Δημοκρατίας, μὲ τὴν κριτική τους κατὰ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ φυσικὰ καὶ κατὰ τοῦ Κώστα Καραμανλῆ∙ ἡ παρομοίωση ἀνήκει στὸν Πλούταρχο. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ἄσκησαν τὴν ὀξύτατη κριτικὴ στὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, χωρὶς νὰ διαβάσουν τὸ κείμενο∙ λένε ὅτι ἐμμένει στὴν λιτότητα καὶ δὲν σμπαρίσταται στὴν κυβέρνηση ποὺ ἐπιδιώκει τὴν ἀνάπτυξη∙ τὸ κείμενο γράφει, ἡ «νέα ἑλληνική κυβέρνηση νὰ μὴν θέσει ἐν ἀμφιβόλῳ τὴν οἰκονομικὴ πρόοδο ποὺ σημειώθηκε ὑπό τὴν ἡγεσία τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ» καὶ τὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ νὰ σεβασθεῖ τὶς δεσμεύσεις τῆς χώρας. Ἀντιγράφον τοὺς ἑαυτούς τους…