Οὐκρανία, τήρηση ἐκεχειρίας

Ἡ ἐκεχειρία στὸν Ντόνμπας τηρεῖται σὲ γενικὲς γραμμές, παρὰ τὶς σποραδικὲς ἀνταλλαγὲς πυροβολισμῶν στὸ Ντελμπάτσεβε∙ ἡ συμφωνία τοῦ Μίνσκ ἄρχισε καλά, ἀλλὰ ἀπομένουν δύο ἄλλα κρίσιμα βήματα, ἡ ἀποχώρηση τῶν βαρέων ὅπλων στὴν καθορισμένη ἀπόσταση καὶ ἡ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος τῆς Οὐκρανίας, γιὰ τὴν παραχώρηση αὐξημένης αὐτονομίας στὶς δύο ρωσόφωνες ἐπαρχίες. Ὁ Πέτρος Περουσένκο διέταξε τὴν κατάπαυση τοῦ πυρός, ἀλλὰ οἱ ἀκροδεξιοὶ στὸ Κίεβο δηλώνουν ὅτι δὲν θὰ τὴν δεχθοῦν καὶ ὀργανώνουν διαδηλώσεις ἐναντίον του∙ διαθέτει τὴν πολιτικὴ δύναμη καὶ τὴν κρατικὴ ἰσχὺ γιὰ τὸν ἔλεγχό τους; Αὐτὸ εἶναι τὸ κρίσιμο ἐρώτημα, διότι οἱ ἀκροδεξιοὶ ἔχουν καὶ τὴν ὑποστήριξη ἀμερικανικῶν κύκλων∙ στὴν Μόσχα ἔγιναν δεκτὲς μὲ ἱκανοποίηση οἱ ἐξελίξεις, ἐνῶ ἡ δημοτικότης τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν ἀνῆλθε στὸ 85%, παρὰ τὶς δυτικὲς κυρώσεις καὶ τὶς οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις τους∙ οἱ Ρῶσοι ἀναλαμβάνουν εὐθέως τὰ βάρη γιὰ τὴν ἐθνικὴ πολιτική τους.