Ἀλληλεγγύη πρὸς Ἕλληνες καὶ Εὐρωζώνη

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἐπιδείξει ὑπερβολικὴ ἀνοχὴ πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὸν κουρεμένο αὐτὲς τὶς δέκα μέρες ποὺ συζητοῦν μαζί τους∙ μόλις τὸ Σάββατο τὰ τεχνικὰ κλιμάκια παρουσίασαν κάποια πρῶτα στοχεῖα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία –ἐνῶ οἱ ἴδιοι εἶχαν στοὺς φακκέλους τους πολὺ περισσότερα-, ἀλλὰ καὶ ἐλάχιστα γιὰ τὸ τί ζητάει ἡ νέα κυβέρνηση. Πέραν τοῦ γεγονότος, ὅτι οἱ ἑταῖροι μας ἐπικαλοῦνται τὴν ἀνάπτυξη πέρυσι, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση ὄχι, σὰν νὰ ἀφορᾶ ἄλλη χώρα, δὲν παρουσιάζουν συγκεκριμένες προτάσεις καὶ πολὺ λιγώτερο ἐμπεριστατωμένες μὲ τὶς οἰκονομικές τους διαστάσεις∙ αὐτὴ τὴν κατάσταση σχολίασε ὁ Βόλφνγκανγφκ Σώυμπλε καὶ ἐξέφρασε τὴν ἀλληλεγγύη του πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό. Δίδουν σὲ ὅλους τὴν ἐντύπωση οἱ ἄσχετοι ὅτι ἀγνοοῦν γιὰ ποιὰ χώρα μιλοῦν.