Κυβέρνηση, σοβαρὲς ρήξεις

Ἡ ρήξη ἦρθε στὴν χώρα, ἀλλὰ μέσα στὴν κυβέρνηση, πρὶν προλάβει, ἂν προλάβει ποτέ, μὲ τὴν Εὐρωζώνη∙ ὁ ἀριστερός της ὑπουργὸς ἐπισκέφθηκε τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τοῦ εἶπε ὅτι, δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ Δημήτρη Ἀβραμόπουλου, ὡς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας∙ λίγο πρὶν τὸν εἶχε ἐπισκεφθεῖ καὶ ὁ ἀκροδεξιὸς συνέταιρος καὶ τοῦ ἀντιπρότεινε τὴν Ντόρα Μπακογιάννη, τὴν ὁποία εἶχε ἐνημερώσει πρίν. Ὁ Ναπολεοντίσκος, ἐνῶ εἶχε καλέσει τὸ τηλεοπτικὸ συνεργεῖο καὶ ἑτοιμάζοταν νὰ ἀπευθυνθεῖ στὸν ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὸν Πρόεδρο, τὰ ἀνέβαλε ὅλα γιὰ τὴν αὐριανὴ Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα τοῦ κόμματος∙ δηλαδή, τὴν κρίσιμη στιγμὴ ποὺ ἀναμένονται οἱ καθοριστικὲς γιὰ τὴν χώρα ἀποφάσεις, ἡ κυβέρνηση ἐμφανίζεται τριχοτομημένη ἂν ὄχι περισσότερο.