Ἐκρήξεις λόγῳ ἐλλειμμάτων

Ἡ πορεία τῶν δημοσιονομικῶν καὶ ἡ ἀνάγκη γιὰ τὴν ἐπιβολὴ νέων φορολογικῶν μέτρων, πέραν τῶν διαβουλεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα, φαίνεται ὅτι εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἐκρήξεως τῆς ἀριστερῆς καὶ τῆς ἀκροδεξιᾶς πτέρυγας στὴν κυβέρνηση∙ δὲν πρόλαβαν νὰ γιορτάσουν εἴκοσι μέρες ὑπουργοὶ καὶ βλέπουν τὴν κατάρρευση τῶν προεοκλογικῶν ὑποσχέσεών των καὶ τὴν ἐκρηκτικότητα τοῦ κόσμου. Ὁ ἀκροδεξιὸς εἰδοποιήθηκε ἀπ’ τὸν ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, ὅτι δὲν ὑπάρχουν λεφτὰ γιὰ τὰ ἐπιδόματα τῶν στρατιωτικῶν καὶ ὁ ἀριστερὸς ἐπίσης, ὅτι χωρὶς πλήρη καὶ ἄτακτη ὑποχώρηση στὶς ἰδιωτικὲς ἐπενδύσεις, δὲν ὑπάρχει ἐλπὶς νὰ τονωθεῖ ἡ ἀγορά∙ ἔτσι κινδυνεύουν νὰ ὑπηρετήσουν τὴν τρόϊκα καὶ τὸ κεφάλαιο, πολὺ χειρότερα κι ἀπ’ τοὺς προκατόχους τους!