Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, παρὰ τὴν ἐκκρεμότητα στὸ Ἑλληνικὸ ζήτημα∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1413 δολλάρια καὶ 135,3350 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1233,50, καὶ τὸ πετρέλαιο, 62,07. Οἱ ἐπενδυτὲς προέβλεπαν ἀδιέξοδο στὸ χθεσινὸ Γιούρογκρουπ, ἀλλὰ ἐλπίζουν ὅτι μέσα στὴν ἑβδομάδα θὰ ἐπέλθει συμφωνία, διότι ἐξαντλοῦνται τὰ χρονικὰ περιθώρια καὶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση παρουσιάζεται, γιὰ πρώτη φορά, μὲ κάποιες προτάσεις, ἔστω κι ἂν δὲν εἶναι ἀκόμη πολὺ σαφεῖς∙ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν ἐπιθυμοῦν μὲ τίποτε ρήξη καὶ ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ προστατεύουν καὶ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς θεσμούς. Ὁ σεβασμὸς τῆς ἐκεχειρίας στὴν Οὐκρανία συμβάλλει ἐπίσης στὴν ὁμολαποίηση τῆς ἀγορᾶς, μαζὶ μὲ τὶς προοπτικὲς γιὰ ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου Ντράγκι καὶ τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ∙ στὴν Κίνα, τὸ Ἰανουάριο ἡ εἰσροὴ ἀμέσων ξένων ἐπενδύσεων ἀνῆλθε σὲ 13,9 δις δολλάρια, τὸ ὑψηλότερο ποσὸ γιὰ ἕνα μῆνα ἀπ’ τὸ 2011.