Κοπεγχάγη, ἄσκηση διώξεων

Στὴν ἀπαγγελία κατηγοριῶν κατὰ δύο ἀτόμων προχώρησε ὁ Εἰσαγγελεὺς τῆς Κοπεγχάγης, διότι θεωροῦνται ὡς συνεργοὶ τοῦ νεκροῦ τρομοκράτου, ποὺ προκάλεσε τὸν θάνατο δύο ἀνθρώπων καὶ τὸν τραυματισμὸ πέντε∙ ἐπιβεβαιώνονται οἱ πληροφορίες, ὅτι ὁ Ἰσλαμιστὴς μιμήθηκε τὴν ἐπίθεση στὸ Charlie Hebdo καὶ ἐνήργησε, χωρὶς διασυνδέσεις μᾶλλον μὲ τοὺς Τζιχαντιστὲς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ὁ τρομοκράτης ἦταν 22 ἐτῶν καὶ εἶχε γεννηθεῖ καὶ μεγαλώσει στὴν Δανία, μὲ ὅλα τὰ δικαιώματα τοῦ πολίτου τῆς χώρας∙ ἀλλὰ ἀσπάσθηκε τὴν ἰσλαμικὴ κοσμοθεωρία καὶ τὴν ἐπιθετικὴ ἰδεολογία της∙ ἀποδεικνύεται, ὅπως καὶ μὲ τοὺς τρεῖς στὸ Παρίσι, ὅτι ἡ ἐνσωμάτωση στὴν δυτικὴ κοινωνία, δὲν εἶναι μόνο ἐπιφανειακή, ἀλλὰ καὶ μὲ λιγώτερες ἀναστολὲς ἀπέναντι στὴν βία, ἀπὸ ὅ,τι παρατηρεῖται στὴν πλεονότητα τῶν πληθυσμῶν στὶς μουσουλμανικὲς χῶρες.