Λιβύη, ἀντίποινα Αἰγύπτίων

Ἡ δημοσίευση ἀπ’ τοὺς Τζιχαντιστὲς τῆς Λιβύης τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ 21 Αἰγυπτίων προκάλεσε τὴν ἄμεση ἀντίδραση τοῦ Καΐρου∙ αἰγυπτιακὰ μαχητικὰ βομβάρδισαν τὴν πόλη τῆς Ντέρνα, στὴν Κυρηναϊκὴ ποὺ εἶναι καὶ προπύργιο τῶν Ἰσλαμιστῶν. Ὁ Ἀμπντὲλ Φατὰχ ἀλΣίσυ δήλωσε, ὅτι ἡ χώρα του δὲν θὰ ἀνεχθεῖ πράξεις βαρβαρότητος ἐναντίον ἀθώων πολιτῶν της, οἱ ὁποῖοι ἀπασχολοῦνται ὡς ἐργάτες στὴν Λιβύη∙ οἱ Τζιχαντιστὲς δὲν ἀπάντησαν, ἐνῶ ἔγινε γνωστὸ ὅτι τὰ θύματα ἦταν Κόπτες Χριστιανοί, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μέτρησε στὸ Κάιρο. Ἡ Λιβύη βρίσκεται σὲ κατάσταση πλήρους ἀναρχίας μὲ ἡμιανεξάρτητες ὁμάδες Ἰσλαμιστῶν νὰ ἐλέγχουν τὶς περισσότερες ἐπαρχίες της, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση μετὰ βίας διατηρεῖ τὸν ἔλεγχο τῆς πρωτευούσης∙ ἡ ὁμαλοποίηση τῆς καταστάσεως θεωρεῖται ἀδύνατη, διότι οἱ διάφορες φυλὲς τῆς χώρας δὲν ὑπακούουν.