Πρῶτες ἁπτὲς ἀντιδράσεις τῆς Ἐπιτροπῆς

Οἱ δηλώσεις τῶν ὑπουργῶν γιὰ σοσιαλιστικὴ πολιτικὴ ἔφεραν τὶς πρῶτες ἀντιδράσεις τῶν Βρυξελλῶν∙ ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀνταγωνισμοῦ ἀνέβαλε γιὰ τέσσερες μῆνες τὴν ἀπόφασή της γιὰ πώληση στὴν ἀζέρικη SOCAR τῆς ΔΕΣΦΑ, στερώντας τὸ δημόσιο ἀπὸ ἔσοδα τετρακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρώ, ἐνῶ ὁ Μηχανισμὸς Τραπεζικῆς Σταθερότητος προειδοποίησε τὸ Μαξίμου, ὅτι ἡ ἀλλαγὴ τῶν διοικήσεων στὶς συστημικὲς τράπεζες θὰ γίνουν μόνο μετὰ ἀπὸ δική του ἔγκριση, διότι χρηματοδότησε τὴν ἀνακεφαλαιοποίησή τους. Αὐτὲς θεωροῦνται ὡς ἀκροβολισμοί, διότι ἀναμένονται καὶ ἄλλες παρεμβάσεις, πάντα σύμφωνα μὲ τοὺς κανονισμούς, ἀφοῦ αὐτὸ εἶναι ἡ Εὐρωζώνη∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀγνοεῖ φαίνεται πλήρως τοὺς κανονισμοὺς καὶ νομίζει ὅτι εἶναι ἀπόλυτος κύριος, ἂν καὶ ἡ ἀναγνώριση ὅτι σημειώθηκε ἀνάπτυξη πέρυσι, ἔστω καὶ μὲ μισόλογα, δείχνει σημεῖα ἀλλαγῆς στάσεως.