Ἀλληλεγγύη καὶ προπαγάνδα

Στὴν κυβέρνηση ἔχουν μπερδέψει τὰ θέματα καὶ ἀδυνατοῦν νὰ ξεκαθαρίσουν, τὸ τί ζητᾶνε καὶ τὸ πῶς θὰ τὸ πετύχουν, στὰ πλαίσια τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν∙ ἡ κριτικὴ τῶν Εὐρωπαίων κατὰ τοῦ κουρεμένου εἶναι ἀπολύτως σωστὴ κι ἂς προπαγανδίζει ὅ,τι θέλει ἡ διαπλοκή. Τὸ Γιούρογκρουπ εἶναι ὄργανο γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων, μὲ μετρήσιμα στοιχεῖα καὶ πειστικὰ ἐπιχειρήματα, δὲν εἶναι αἴθουσα διαλέξεων ἀριστερᾶς ἢ δεξιᾶς ἰδεολογίας∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δικαιολογοῦταν ἂν ἔθετε, ὡς πρωθυπουργὸς κάποια θέματα ἀρχῶν, ἀλλὰ πάντα μέσα στὰ δεδομένα πλαίσια. Ὁ ὑπουργός του συνέχισε τὴν ἴδια τακτικὴ στὸ Γιούρογκρουπ, ὅταν ὅλοι περίμεναν τὶς εἰδικὲς προτάσεις γιὰ τὰ ζητήματα∙ μόνο οἱ ἐμπειρογνώμονες τὸ Σάββατο παρουσίασαν κάποια στοιχεῖα καὶ αὐτὰ ἐλλιπῆ, ὄχι γιὰ τὴν κατάσταση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, διότι αὐτὰ τὰ γνωρίζουν καλύτερα οἱ Εὐρωπαῖοι, ἀλλὰ γιὰ τὶς προτάσεις τους. Γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας μας λέξη δὲν ἀναφέρουν.