Δανία, μεγάλες διαδηλώσεις

Στὴν Δανία ὀργανώθηκαν μεγάλες διαδηλώσεις κατὰ τῆς τρομοκρατίας, μετὰ τὶς πρόσφατες ἐπιθέσεις ἀπὸ Ἰσλαμιστή∙ ἡ εἰρηνικὴ σκανδιναβικὴ χώρα ἀποκτᾶ καὶ αὐτὴ τὰ προβλήματά της μὲ τὴν ἰσλαμικὴ τρομοκρατία, λαμβάνοντας τὴν δεύτερη θέση μετὰ τὴν Γαλλία καὶ τὴν τραγικὴ ἐπίθεση στὸ σατυρικὸ περιοδικὸ Charlie Hebdo. Τὸ μεγάλο πρόβλημα μὲ τοὺς Τζιχαντιστὲς στὸ ἔδαφός τους εἶναι ὅτι πρόκειται κυρίως γιὰ πολῖτες τους δευτέρας τουλάχιστον γενιᾶς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν γεννηθεῖ καὶ ἔχουν μεγαλώσει, ὅπως ὅλοι οἱ συμπολῖτες τους στὶς χῶρες αὐτές∙ ἡ μεγαλύτερη πλειοψηφία τῶν τρομοκρατῶν εἶναι αὐτῆς τῆς κατηγορίας. Δὲν εἶναι εὔκολη ἡ παρακολούθησή τους ἀπ’ τὶς ἀστυνομικὲς ἀρχές, διότι εἶναι ἀδύνατη ἡ συνεχὴς παρακολούθηση τόσων χιλιάδων προσώπων, ἔστω κι ἂν ἔχουν δώσει ἀφορμὴ προηγουμένως, ὁπότε καταφεύγουν σὲ ἡμίμετρα.