Λιβύη, αἴτηση γιὰ πόλεμο

Αἴτηση στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, γιὰ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις στὴν Λιβύη καὶ τὴν ἐξάρθρωση τῶν βάσεων τῶν Τζιχαντιστῶν, ὑπέβαλε ἡ Αἴγυπτος, μετὰ τὸν δημόσιο ἀποκεφαλισμὸ 21 πολιτῶν της στὴν Ντέρνα τῆς Κυρηναϊκῆς∙ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας ἐξετάζει τὴν πρόταση, τὸ κύριο στοιχεῖο τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ἀπειλὴ γιὰ μετατροπὴ τῆς χώρας σὲ Σομαλία τῆς Μεσογείου, καθὼς ἡ κυβέρνησή της δὲν ἐλέγχει οὔτε τὴν πρωτεύουσα Τρίπολη. Τὰ κύματα τῶν μεταναστῶν πρὸς τὴν Εὐρώπη, μεταξὺ τῶν ὁποίων χιλιάδες ἔχουν πνιγεῖ, προέρχονται κυρίως ἀπ’ τὴν Λιβύη καὶ τὴν παντελῆ ἔλλειψη κράτους γιὰ τήρηση τῆς τάξεως∙ τὸ πρόβλημα φυσικὰ δὲν εἶναι τόσο ἁπλό, διότι προϋποθέτει τὴν ἐκπλήρωση πολλῶν ζητημάτων, τὸ ποιοὶ θὰ συμμετάσχουν, ποιὸς θὰ ἀναλάβει τὴν χρηματοδότηση καὶ ἄλλα πολλά.