Πόλεμος συνιστωσῶν, οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη

Ἡ προβαλλόμενη ἀδιαλλαξία τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀπέναντι στὴν Εὐρωζώνη ἐκπηγάζει ἀπ’ τὴν ἀντίθεση τῆς ἀριστερῆς πτέρυγός του καὶ τὴν ἄρνησή της νὰ ἀναγνωρίσει τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τὸ 2014∙ ὁ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε τὸ ἐπανέλαβε κατηγορηματικά, ἀπέναντι μάλιστα τοὺς Ἀμερικανούς, ὅτι ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται σὲ φάση ἀναπτύξεως καὶ πρέπει νὰ συνεχίσει στὸν ἴδιο δρόμο, μὲ μεταρρυθμίσεις καὶ ἐπενδύσεις. Στὴν κυβέρνηση ὅμως εἶναι ἀπαγορευμένη ἡ λέξη ἀνάπτυξη, ἔστω κι ἂν τὴν ἐπικαλοῦνται ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι, ἀφοῦ οἱ ἀριστεροὶ ἐπιμένουν ὅτι δὲν ὑπάρχει∙ στὸν κόσμο συμβαίνουν μόνο ὅσα βλέπουν αὐτοί, τίποτε ἄλλο… Ἀλλὰ ἡ καταβύθιση τῶν δημοσίων ἐσόδων, μᾶλλον φέρνει τὸν Ναπολεοντίσκο σὲ ἀνώμαλη προσγείωση στὴν πραγματικότητα∙ στὴν χώρα προέχει ἡ πληρωμὴ μισθῶν καὶ συντάξεων καὶ ἡ κάλυψη τῶν νοσοκομειακῶν ἀναγκῶν.