Παράταση μετὰ περικοκλάδων

Ἡ κυβέρνηση ἀποδέχθηκε μᾶλλον τὴν παράταση τοῦ μνημονίου, ἀλλὰ ἡ χώρα ἔχασε τρεῖς ἑβδομάδες χωρὶς λόγο καὶ ἡ οἰκονομία ὑπέστη ἀνεπανόρθωτη βλάβη∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔπαιξε μὲ τὶς ἰδεοληψίες του καὶ τὶς συνιστῶσες του ὅσο μποροῦσε, ἀλλὰ εἶχε φθάσει ὁ κόμπος στὸ χτένι καὶ ἔπρεπε ἐπιλέξαι μεταξὺ τῆς χρεωκοπίας τῆς χώρας καὶ τῆς καταστροφῆς της, οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς, ἂν ὄχι καὶ ἐθνικῆς, καὶ τοῦ συμβιβασμοῦ μὲ τοὺς Εὐρωπαίους. Ἀργὰ πολὺ ἀντιλήφθηκε τὸν κίνδυνο, ἀλλὰ ἀπεφεύγεται τὸ χειρότερο γιὰ τὸν Ἑλληνισμό κι αὐτὸ εἶναι κάτι∙ ἀπομένει ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ ἀποκατάσταση κλίματος ἐθνικῆς ἑνότητος καὶ ὁμοψυχίας. Ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ἀνατάσεως; Μέχρι τώρα δὲν ἔχει δείξει κάτι.