Ἀναγνώριση τῆς ἀναπτύξεως

Μετὰ ἀπὸ τρεῖς βδομάδες στὴν κυβέρνηση, καὶ ἐνῶ χαρακτηρισε τὴν χώρα διεφθαρμένη καὶ χρεωκοπημένη ὁ ὑπουργός του, ὁ Ναπολεοντίσκος ἀναγνώρισε ὅτι ἔχει σημειωθεῖ ἀνάπτυξη, ἀλλὰ μόνο στοὺς ἀριθμοὺς πρόσθεσε∙ ἡ ἀποφυγὴ ἀναγνωρίσεως τῆς πραγματικότητος, ἀκόμη καὶ στὶς ἐπίσημες συνομιλίες μὲ τοὺς Εὐρωπαίους, ἐνῶ ἐκεῖνοι τὶς ἐπικαλοῦνται, δείχνει μικροπρέπεια καὶ κατωτερότητα, ἀλλὰ καὶ πλήρη ἄγνοια τοῦ πρὸς συζήτηση θέματος, διότι ἡ κατάσταση τῆς οἰκονομίας εἶναι τὸ ἀντικείμενο∙ στὸ ἐσωτερικὸ δείχνει περιφρόνηση καὶ ἀπέχθεια πρὸς τὰ στρώματα ἐκεῖνα ποὺ ἔφεραν τὴν ἀνάπτυξη, τουρισμός, ψηφιακὴ τεχνολογία, μικρομεσαῖοι. Ἡ ἀνάπτυξη εἶναι ἐπιτυχία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πρωτίστως, μετὰ ἀπὸ ἑξαετῆ ὕφεση, καὶ ὄχι τῆς ὅποιας κυβερνήσεως∙ μόνον ἔτσι ἐξασφαλίζεται ἡ συνέχειά της.