Κατοχὴ τοῦ Ντελμπάτσεβε

Οἱ οὐκρανικὲς δυνάμεις ἀποχώρησαν ἀπ’ τὸ Ντελμπάτσεβε καὶ μειώθηκαν ἀρκετὰ οἱ παραβιάσεις τῆς ἐκεχειρίας, ἐνῶ καὶ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας ἐνέκρινε ψήφισμα ὑπὲρ τῆς συμφωνίας τοῦ Μίνσκ∙ ἡ στρατηγικῆς σημασίας πόλη ἐλέγχεται πλέον ἀπ’ τοὺς Ρωσόφωνους Αὐτονομιστές, οἱ ὁποῖοι ἀποκαθιστοῦν τὴν ἄμεση ἐπικοινωνία μεταξὺ τοῦ Ντόνετσκ καὶ τοῦ Λουχάνσκ. Ἡ ἀποκατάσταση τῆς εἰρήνης ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος τῆς Οὐκρανίας καὶ τὴν παραχώρηση εὐρείας αὐτονομίας στὶς δύο ἐπαρχίες, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι φαίνεται καὶ τὸ δυσκολώτερο πρόβλημα, διότι ἀντιδροῦν οἱ ἀκροδεξιοὶ στὸ Κίεβο, ἔστω κι ἂν δὲν ἔχουν τὴν πλειοψηφία στὴν Βουλή, ἀλλὰ ἐλέγχουν τὶς διαδηλώσεις στοὺς δρόμους∙ ὁ δεξιὸς τομέας κατηγορεῖ τὴν κυβέρνηση, ὅτι ἔχασε ὁριστικὰ τὶς δύο ἐπαρχίες, διότι δὲν ἀξιοποίησε ἀρκετὰ τὴν ἀμερικανικὴ στρατιωτικὴ βοήθεια. Ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση γνωρίζει ὅτι ὁ στρατός της δὲν μπόρεσε νὰ ἀντιπαραταχθεῖ μὲ τοὺς Αὐτονομιστὲς τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν στὸ πολεμικὸ μέτωπο.