Ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν εἴδηση ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση θὰ ζητήσει παράταση τοῦ προγράμματος∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1377 δολλάρια καὶ βελτιώθηκε στὰ 135,7285 γιὲν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1206,50, καὶ τὸ πετρέλαιο, 61,47. Ἡ σθεναρὴ στάση τῶν Γερμανῶν, γιὰ συμφωνία γιὰ τὸ πρόγραμμα, καὶ ὄχι τὴν μετονομασία του σὲ δανειακὴ σύμβαση, ἔχει προκαλέσει ἀρκετὲς ἐπιφυλάξεις στοὺς ἐπενδυτές∙ οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες δὲν παρακολουθοῦν τὰ μικροπολιτικὰ παιχνίδια κι ὅποτε τὰ συναντοῦν μπροστά τους τὰ προσπερνοῦν ἀδιάφορα. Ἡ εἰρήνη στὴν Οὐκρανία βελτιώνει τὸ διεθνὲς κλίμα, ἂν καὶ ὅλοι πλέον ἔχουν στραμμένα τὰ βλέμματά τους στὴν Λιβύη καὶ στὴν μετατροπή της σὲ Σομαλία τῆς Μεσογείου∙ πολλοὶ φοβοῦνται ὅτι θὰ ὑποστοῦν ζημίες οἱ θαλάσσιες μεταφορὲς ποὺ ἐξυπηρετοῦνται ἀπ’ τὴν διώρυγα τοῦ Σουέζ, ὅπως καὶ οἱ ἐξαγωγὲς πετρελαίου ἀπ’ τὴν Μέση Ἀνατολή. Τὸ διεθνὲς τοπίο περιπλέκεται καὶ πάλι.