Λιβύη, ἀπροθυμία μεγάλων

Ἡ κατάσταση στὴν Λιβύη παραμένει ἔκρυθμη, καθὼς οἱ Ἰσλαμιστὲς διατηροῦν ἢ καὶ διευρύνουν τὸν ἔλεγχο σὲ πολλὲς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες κυρίως, ἐνῶ ἡ αἴτηση τῆς Αἰγύπτου στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, γιὰ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση, ἐξετάζεται προσεκτικά∙ οἱ μεγάλοι διστάζουν νὰ πάρουν ἀποφάσεις, ἂν καὶ γνωρίζουν ὅτι ἡ χώρα τείνει νὰ μετατραπεῖ σὲ Σομαλία τῆς Μεσογείου, μὲ ἄμεση τὴν ἀπειλὴ γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν περιοχή. Τὰ προβλήματα ὅμως τῆς στρατιωτικῆς ἐπεμβάσεως εἶναι πολλά, διότι σχεδὸν καμμία δυτικὴ χώρα δὲν εἶναι διατεθειμένη νὰ ἀποστείλει ἔνοπλες δυνάμεις στὴν ἐπιχείρηση, μὲ ἄγνωστο τὸ τέλος της καὶ σοβαρὲς τὶς ἐπιπτώσεις στοὺς λαούς της∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅμως, ἡ ὕπαρξη ἑστίας πειρατῶν στὴν Μεσόγειο ἐκτρέφει κινδύνους γιὰ τὸ διεθνὲς ἐμπόριο καὶ τὸν τουρισμὸ στὶς παραθαλάσσιες χῶρες.