Τὸ Βουδιστικὸ νέος ἔτος

Οἱ προετοιμασίες γιὰ τὸ βουδιστικὸ νέο ἔτος ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ στὴν Ἀσία, ὅπου ἀναμένεται ἡ μετακίνηση ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων πιστῶν μὲ ὅλα τὰ μέσα μεταφορᾶς∙ στὴν Κίνα θὰ γίνουν οἱ περισσότερες, λόγῳ τοῦ μεγέθους της καὶ τῆς ἐπιστροφῆς στὶς παραδόσεις της, μετὰ τὴν περίοδο τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος. Οἱ ξενητεμένοι ἐπιστρέφουν στὰ πατρικά τους καὶ ἑνώνεται πάλι ἡ οἰκογένεια, μὲ πολλὲς τελετὲς καὶ πανηγύρεις, ἐνῶ ὅλες οἱ μεγάλες πόλεις ὀργανώνουν τελετὲς καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις, ἀναλόγως πρὸς τὰ τοπικὰ ἔθιμα∙ ὁ βουδιστικὸς κόσμος ἑορτάζει τὴν λαμπρότερη ἑορτὴ τῆς θρησκείας του, μὲ τὴν ἐξάπλωσή της σὲ ὁλόκληρη τὴν Κεντρικὴ καὶ Ἀνατολικὴ Ἀσία. Ἡ ἰσχὺς τῆς ἀθεΐας ἔχει ὑποχωρήσει, ἀκόμη καὶ στὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα τῆς Κίνας, τοῦ Βιετνὰμ καὶ τῆς Βορείου Κορέας.