Παραχωρήσεις πρὸς τοὺς μεγαλοεργολάβους

Οἱ ρυθμίσεις γιὰ ἑκατὸ δόσεις στὸ φορολογικὸ νομοσχέδιο, μὲ ὅριο τὸ 1000000 ὀφειλῶν, ἀντὶ γιὰ 15000 στὸ προηγούμενο, ἀποτελοῦν ἐξυπηρέτηση πρὸς τοὺς μεγαλοεργολάβους καὶ τοὺς φοροφυγάδες∙ τὸ ἔντυσαν καὶ μὲ τὴν ἐπέκτασή του καὶ στὰ μελλοντικὰ χρέη, ὥστε νὰ ἐπωφεληθοῦν ὅλοι, ἀλλὰ οἱ ἐπιπτώσεις δὲν συνεκτιμήθηκαν καθόλου. Ἤδη κανένας δὲν πληρώνει φόρους κι ὅσοι πλήρωσαν πιστεύουν ὅτι τοὺς θεωροῦν ἠλίθιους, διότι μόνο οἱ ἀπατεῶνες καὶ μάλιστα οἱ μεγαλοαπατεῶνες δικαιώνονται∙ αὐτὸ ὅμως πρακτικὰ σημαίνει ὅτι κατραρέουν ἀπότομα τὰ δημόσια ἔσοδα. Φαίνεται ὅτι δὲν τοὺς ἀπασχολεῖ, διότι προβλέπουν τὴν ταχύτερη δική τους ἐξαφάνιση… ὅπως τὸ δείχνουν οἱ κυροφορούμενες ἀνταρσίες βουλευτῶν τους∙ στὴν ἀγορὰ κυκλοφορεῖ ὅτι τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν μεγαλοεργολάβων, ἐκπληρώνουν τὴν ὑποχρέωση.