Ἀναγνώριση τῆς ὑποχωρήσεως

Ἡ ἐπιστολὴ γιὰ παράταση τοῦ προγράμματος ἀπεστάλη, ἀλλὰ πολὺ ἀργὰ καὶ μὲ ἄσχετο περιεχόμενο∙ δὲν κάνουμε διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ πρόγραμμα, τὸ ὁποῖο εἶναι διεθνὴς συμφωνία, παρὰ εἴμαστε οἱ αἰτοῦντες τὴν παράτασή του, γιὰ τὴν διευκόλυνση τῆς χώρας στὴν ἐκπλήρωσή του. Τὸ Βερολίνο χρησιμοποίησε τὴν ἀνάλογη γλῶσσα καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ πιὸ διακριτική, διὰ λόγους ἁβρότητος∙ ὁ Κουρεμένος δὲν περιέλαβε ἕναν ἀριθμὸ γιὰ τὰ ἐλλείμματα καὶ τὴν οἰκονομία τῆς χώρας, ἐνῶ αὐτὸ εἶναι τὸ ζητούμενο καὶ αὐτὸ συζητοῦσαν οἱ τεχνικοὶ στὶς Βρυξέλλες. Σήμερα τὸ ἀπόγευμα θὰ κριθοῦν ὅλα, χωρὶς περικοκλάδες, ἂν ἔχουν ἐνημερωθεῖ οἱ ὑπουργοὶ γιὰ τὴν τραγικὴ κατάσταση τῆς οἰκονομίας∙ τὰ χρονικὰ περιθώρια ἐξαντλήθηκαν καὶ ἡ ἀντιγερμανικὴ ὑστερία δὲν ἐξυπηρετεῖ κανέναν, ὅταν καὶ ἡ Οὐάσιγκτον ἀπαιτεῖ ἐπιτακτικὰ τὴν ἐπίτευξη συμφωνίας, διότι διαφορετικὰ ἴσως ὁδηγηθοῦμε σὲ ἄτακτη χρεωκοπία. Φαίνεται ὅτι τὴν τελευταία στιγμή, κάτι ἔχουν καταλάβει στὸ Μέγαρο Μαξίμου.